How-To: FritzBox 7170 met de ruKernelTool omflashen
 
van een willekeurige (Duitse) Firmware (met Annex B), v.b. 29.04.xx

naar de Engelstalige Firmware
58.04.82 met Annex A.Stand: 10.09.2010, 15:00

Inhoud:
1)
Installatie
2)
ruKernelTool opstarten
3)
Set-up assistent (alléén bij de eerste opstart van de tool)
4)
MediaSensing uitschakelen
5)
Netwerkkaart uitkiezen
6)
Netwerkkaart en verbinding met de router testen
7)
Firmware downloaden en voor upload selecteren
8)
Instellingen controleren
 9)
Firmware naar de router flashen
 10)
PC opnieuw starten (de router word automatisch herstart)
 11)
Geniet van uw omgeflashte FritzBox


Belangrijke opmerking vooraf:
 - Gelieve eerst ook de "Beknopte instructies" en FAQ
te lezen.
 - Bij de meeste knoppen en instellingen is er context help beschikbaar, als je er met de muis over gaat.
 - Niet werkende knoppen worden normaal  beschikbaar door het activeren van de "Expert-Mode" (zie "Instellingen") of zijn alleen beschikbaar, wanneer deze functie in de context relevant is.
 - Om een nieuwe firmware op de router te laden, zijn noch de Expert-Mode, noch een manuele instelling van het Adam2-IP-Adres nodig!1) Installatie
De installatie is zeer eenvoudig.
Download het bestand "ruKernelTool.zip" en pak het uit (unzippen) naar een folder op je harddisk (liefst op de Desktop).
In het voorbeeld hieronder wordt het Zip-bestand uitgepakt met het programma 7-Zip. Dit werkt echter ook met een alternatief archief programma.

Uitpakken van het bestand "ruKernelTool.zip"
2) Start de ruKernelTool
Na het uitpakken van de bestanden, moet nu het programma ruKernelTool.exe uitgevoerd worden.
Op een 64bit Windows moet het programma ruKernelTool_x64.exe gebruikt worden !
Het programma moet gestart worden als Gebruiker met Administrator rechten, gezien dit nodig is om netwerkkaarten te her-configureren.Onder Windows 7 moet nog een bijkomende UAC (User Account Control) bevestigd worden.Klik op "Ja", om het programma met administrator rechten uit te voeren.
Indien U als gebruiker geen administrator rechten hebt, moet het programma met „Uitvoeren als” opgestart worden. (Rechter muisklik op ruKernelTool.exe en dan “Uitvoeren als ...")
Geef hier de gebruikersnaam en het paswoord van een gebruiker met administrator rechten.Het programma wordt opgestart. Boven links wordt een berichten venster geopend. In het midden van het beeldscherm ziet U de "start-splash" met mededelingen van wat er op dit ogenblik gebeurt.
3) Set-up assistent (alléén bij de eerste opstart van de tool)
Bij de eerste keer dat het programma gebruikt wordt, krijgt u ondersteuning van de set-up assistent. Er worden u enkele vragen gesteld.

Licentie en gebruiksvoorwaarden accepteren:Na het lezen aanvaardt U de terms door op "Ja" te klikken.

Automatische versie controles:Hier kan u zowel voor het programma (1) als voor de download-link-lijst (2) telkens zelf de instellingen kiezen ...... ofwel op "Empfehlung" (Voorkeur) (3) klikken, waarbij de default instellingen voor u gekozen worden.
U kan hier nog altijd de instellingen wijzigen, en als alles naar wens ingevuld is, op "Weiter" (Volgende) (4) klikken.

Tijdelijk onnodige netwerkkaarten uitschakelen:
Dit venster wordt alleen getoond indien er meerdere netwerkkaarten gevonden worden. Dit venster laat U toe om tijdelijk de niet-gebruikte netwerkkaarten uit te schakelen tijdens het flashen.Klik hier in ieder geval op "Ja", anders werkt er geen enkele up- of download naar de Box.

Startmededeling, Beknopte instructies en FAQ:
Nu worden de "Beknopte instructies" en ook de FAQ geopend in de tekst editor die in het systeem ingesteld is.

Gelieve nu de "Beknopte instructies" en minstens ook paragraaf 1 van de FAQ te lezen!Klik op "OK" wanneer U de mededeling, de beknopte instructies en de FAQ gelezen hebt!

Nu ziet u het Hoofdscherm van de ruKernelTool.


4) MediaSensing uitschakelen
Nu is het noodzakelijk om mediasensing uit te schakelen om een connectie met de router mogelijk te maken.
Klik op de Tab "Netzwerk" (Netwerk).Klik hiervoor op "MediaSensing abschalten" (mediasensing uitschakelen) (1) en beantwoord de vraag met "Ja" (2).Nu moet de PC opnieuw opgestart worden. Gelieve met "Ja" te bevestigen.Uitschakelen van MediaSensing treedt pas in werking na een reboot!


5) Netwerkkaart selecteren (indien uw PC meerdere NIC's heeft)
Na de reboot, moet u ook ruKernelTool opnieuw opstarten (zie Punt 2)

Wanneer u maar één netwerkkaart hebt in de PC wordt deze ingesteld. Maar wanneer u meerdere netwerkkaarten hebt, moet u hier de Netwerkkaart selecteren, waarmee uw PC met uw router verbonden is.In het voorbeeld hierboven zijn er 2 netwerkkaarten gevonden. De kaart "LAN im Notebook" werd geselecteerd.  Kies hier de juiste netwerkkaart uit ! (de namen van de netwerkkaarten hangen af van uw hardware)


6) Netwerkkaart en verbinding met de router testen

Het is heel belangrijk dat de instellingen van uw netwerkkaart correct herkend en weergegeven worden!
Indien U hier alleen de Media-Status ziet, en bijvoorbeeld géén IP adres, moet U hier afbreken, en de driver van de netwerkkaart actualiseren. Zie ook in de FAQ, paragraaf 3!

Indien de netwerkkaart correct herkend werd, is het niet absoluut noodzakelijk om de verbindings-test uit te voeren, maar het wordt wel ten zeerste aangeraden. Om tijd te sparen kunt u echter direct naar punt 7 gaan.

Dan testen wij nu de verbinding met de router, door een aantal parameters van de router uit te lezen (Ja, dit is zelfs mogelijk indien uw router gevangen zit in een "reboot lus").Klik nu op de Tab "Upload" om naar het betreffende scherm te gaan.

Klik op de knop "Infos auslesen (info van de router uitlezen). Hiermee wordt geprobeerd om een verbinding met de router in Adam2/Eva mode op te bouwen, en de belangrijkste informatie van de router uit te lezen.Beantwoord de volgende vraag (of U nu wil starten met het uitlezen van de info) met "Ja".Nu worden alle onnodige netwerkkaarten uitgeschakeld en de geselecteerde netwerkkaart wordt ingesteld met een statisch IP adres.

Om in de Adam/Eva-modus van de router te geraken, moet de router spanningsloos gemaakt worden. U krijgt nu de vraag of u de voeding van de router losgekoppeld hebt. Nu moet u de netvoeding loskoppelen ! Daarna de vraag beantwoorden met "Ja"Nu krijgt u een nieuwe message box, met de vraag om de netvoeding terug in te pluggen.Wanneer U hier op "OK" klikt, dan heeft u 30 seconden tijd om de netvoeding terug in te pluggen. Geen haast, u hebt ruimschoots te tijd !

Nu wordt de verbinding met de router opgebouwd, het huidig Adam2-IP-adres wordt uitgelezen, en het correcte Adam2-IP-adres wordt ingesteld.Wanneer dit gelukt is, ziet u in het hoofdvenster alle belangrijke info's van de router. U kan hier rustig op- en neer scrollen.

Indien uw router over een WLAN acces point beschikt, dan wordt u ook gevraagd of u de uitgelezen WLAN-Key naar de "Upload Parameters" wil overnemen.Klik hier op "Ja". Hiermee wordt de WLAN-Key naar de Upload-Parameters overgenomen. Daarmee is verzekerd dat na het flashen van de box de WLAN niet on-versleuteld (-> onveilig) is.

Gezien het uitlezen van de info nu afgesloten is, worden de netwerkinstellingen van de Box terug gezet.Bevestig hier met "OK".

De netwerkkaart-test en de verbinding met de router zijn geslaagd!
De router wordt nu opnieuw opgestart, maar gezien we nog altijd in een "reboot lus" zitten, zijn we nog niet klaar.

(Indien de router niet in een reboot-lus zou steken, zou je nu het volgende moeten doen:
Wacht tot de router volledig opgestart is, en klik dan in de Tab "Netzwerk" (netwerk) op "DHCP erneuern" (DHCP vernieuwen).Wanneer hier een fout optreedt, dan is uw router nog niet volledig opgestart! Wacht enkele ogenblikken, en klik nogmaals op deze knop!


7) Firmware downloaden en voor de upload selecteren

Nu moet U voor uw FritzBox 7170 de passende Annex A firmware uitkiezen.
Klik nu op de Tab "Firmware-Downloads". Hier vindt u een complete lijst met beschikbare firmware's.Zet hier een vinkje in de kolom DL (Download) (1)  naast de Firmware "58.04.82_AnnexA" en klik dan op de knop "Download" (2).
(Momenteel is dit de enige Engelstalige Annex A Firmware, die voor de 7170 beschikbaar is. [De 58.04.76_AnnexA is alleen in het Duits.])

Bevestig de vraag of u de firmware nu wil downloaden ...... met "Ja". De download word gestart ...... en wanneer dit gedaan is, verschijnt volgend venster:Klik hier op "OK".

U ziet nu in de kolom "Lokal" een "Ja" staan. Dit wil zeggen dat deze firmware op uw lokale harddisk opgeslagen is.
Om deze firmware nu te kiezen, moet U de hele firmware(-rij) markeren en dan op de knop "Als kernel.image benutzen" (als kernel.image gebruiken) klikken.
Bevestig dat u deze firmware als kernel.image wil gebruiken om te flashen, door op "Ja" te klikken.Uit deze firmware moet nu het "kernel.image" uitgepakt worden.Bevestig deze vraag met "Ja" en ...... klik hier nogmaals op "OK" (hier kan U eventueel een kortere naam kiezen voor het kernel.image bestand).

Gezien de ruKernelTool geen mogelijkheid heeft om te controleren of deze firmware wel geschikt is voor uw box, moet U hier nogmaals goed nagaan of het kernel.image ook werkelijk bij uw box past.Gezien u zopas de correcte firmware geselecteerd hebt en gedownload, bent u zeker dat dit de juiste firmware is voor uw box, dan kan u nu op "Ja" klikken.


8) Instellingen controleren

Er verschijnt een nieuw venster met de instellingen, die uit de firmware uitgelezen en gebruikt zal worden.(In dit venster moet "Branding: avme" en "Annex: Annex A" verschijnen).
Klik hier op "OK".

Nu wordt de Tab "Upload-Parameter" door ruKernelTool automatisch geopend (indien niet kies deze dan manueel).
Kijk nog eens na of "Branding" op "avme" staat, en "Annex" op "Annex A" ingesteld is. (Beide parameters zouden reeds op de correcte waarden moeten staan).
Vergewis U ervan dat er een WLAN-Key ingevuld is. Indien niet, vul hier deze hier dan manueel in (bij voorkeur deze die op de onderkant van de Box gedrukt staat). De WLAN-Key bestaat uit 16 Tekens.
9) Firmware naar de router flashen

Klik nu op de Tab Upload".

Nu gaan we de Firmware naar de router flashen. Hier is uw volle aandacht voor nodig !Om het flashen te starten moet u nu op de knop "Upload starten" (1) drukken, en bevestigen met "Ja" (2).

Nu wordt de netwerkkaart op een statisch adres ingesteld (dit is nodig omdat de router geen IP zal geven via DHCP gedurende het flashen). Wanneer dit klaar is, krijgt u nu de vraag om de power adapter uit te pluggen (Netzteil ausgesteckt?)Nadat U de power adapter losgemaakt hebt, moet u dit bevestigen door op "Ja" te klikken.

Hiermee zijn alle voorbereidingen voor het flashen getroffen. Wanneer u nu de power supply terug aankoppelt, wordt in de volgende 30 seconden geprobeerd om een verbinding met de router op te bouwen, en een Adam2-IP-adres in te stellen.Wanneer u klaar bent, op "OK" drukken, en nu hebt u ruimschoots de tijd om de netvoeding terug aan te koppelen. Geen paniek !

Eerst wordt het huidig ingestelde Adam2-IP-adres uitgelezen, en het voor het flashen passende Adam2-IP-adres ingesteld.Wanneer dit gebeurd is, wordt de router aangepingd. Als dit succesvol was, wordt de Kernel overgedragen.
De bootlader die uitgevoerd wordt na het opstarten heeft hiervoor een speciale FTP service.

De aangegeven tijden zijn grote richtwaarden! Er is niets verontrustends, wanneer het sneller gaat of wat langer duurt!Nadien wordt het flash geheugen mtd3 gewist en ......daarna ook het flash geheugen mtd4 op de router.Wanneer alles zonder fouten gelukt is, worden de oorspronkelijke netwerk instellingen terug hersteld, en krijgt u de vraag of MediaSensing ook terug moet ingeschakeld worden.Klik hier op "Ja", om MediaSensing terug te activeren. Opgepast: deze instelling wordt pas actief na een restart van de PC!


10) PC opnieuw starten (router wordt automatisch herstart)

U krijgt nu de vraag of de PC opnieuw gestart moet worden.Klik hier "Ja". Uw PC wordt opnieuw opgestart.

De router wordt automatisch opnieuw opgestart.
De eerste keer dat uw router start na het flashen zal iets langer duren dan een normale reboot. Oefen nu wat geduld uit vooraleer je op de Web-interface kan inloggen.

Nadat uw PC opnieuw opgestart is, controleer dan of uw netwerkkaart werkelijk terug op DHCP staat (indien niet, manueel op DHCP instellen).


11) Geniet van uw omgeflashte FritzBox

Nadat de PC en de router opnieuw opgestart werden, kunt u nu de FritzBox bereiken door het intikken van "fritz.box" (of 192.168.178.1) in uw web-browser. Gezien tijdens het flashen ook alle vroegere instellingen uit uw FritzBox gewist zijn, moet u nu alle instellingen (zoals b.v. gebruikersnaam en paswoord voor uw internet toegang, WLAN instellingen, telefonie configuratie, enz.) opnieuw manueel ingeven.

Veel succes!
Andi.


Beste dank aan Andi voor deze zeer nuttige How-To!
And many thanks to Philippe Deleye for the translation!


10.09.2010, Copyright © 2009-2018 by Philippe Deleye, Andreas Gsinn, Rainer Ullrich- Alle rechten voorbehouden! Opmerkingen en fouten graag melden aan  Andi of Rainer